item.Title

In kaart brengen

Er zijn verschillende manieren om de gezondheidsrisico's voor je medewerkers in beeld te krijgen. De wettelijk verplichte RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) is een krachtig startpunt, er zijn deskundigen die je in kunt huren, maar de belangrijkste bron is natuurlijk nog altijd de medewerker zelf.  Praat met je medewerkers. Zij weten wat er speelt.

Zo maak je meteen een mooi begin met risicobewustzijn, vertrouwen en draagvlak: drie voorwaarden voor succesvolle preventie.  

Met de online RI&E-tool van de overheid zet je de belangrijkste gezondheidsrisico’s op een rij. Tip: als je minder dan 25 mensen in dienst hebt, bespaart het invullen je een officiële toetsing. 

Klik op elke tip voor meer uitleg:

Praat met je medewerkers
 • Vraag regelmatig welke risico’s je collega’s zien tijdens het werken 
 • Zorg voor een klachtenbus, waarin iedereen anoniem zorgen kan delen 
 • Door anonimiteit waarborg je de privacy: ook daarmee bied je veiligheid
 • Laat collega’s met elkaar meelopen; twee zien er meer dan één 
 • Loop ook zelf mee, of vraag dat aan een leidinggevende 
 • Laat zien hoe belangrijk je preventie vindt:  
  • Bespreek gezondheidsrisico’s in het teamoverleg  
  • Vertel dat je deur altijd openstaat voor bezorgde medewerkers 
  • Reageer als iemand een risico signaleert of met een idee komt voor preventie met: een mailtje terug, een gesprekje op de gang of door even binnen te lopen erken je het belang 
Schakel een deskundige in

Als je een grotere organisatie hebt, vraag je de arbo- of preventiemedewerker, de vertrouwenspersoon, de KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) collega of de ergocoach de gezondheidsrisico's en behoeften van werknemers op te halen. Werk je met een klein team en heb je geen deskundigen in huis? Dan helpt de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker of hr-adviseur je verder.

Tips voor het contact met de bedrijfsarts:

 • Overleg minimaal één keer per jaar met de bedrijfsarts, zodat de bedrijfsarts een beeld krijgt van je bedrijf
 • Vraag aan de bedrijfsarts welke maatregelen je kan nemen voor preventie. Houd hierbij rekening met de gezondheidsrisico’s die bij je bedrijf horen.
Zorg dat iedereen lekker in z’n vel zit

Voor mensen die niet fit zijn of ongezond leven zijn risico’s groter. Dus inventariseer je regelmatig hoe het met ze gaat.  

 • Informeel, via persoonlijke gesprekken 
 • Officieel: met een objectief preventief medisch onderzoek of het wettelijk verplichte periodiek arbeidskundig gezondheidsonderzoek (de PAGO) 
 • Met een online vitaliteitsscan. Die  
  • laat zien waar je medewerkers behoefte aan hebben
  • hoe je de duurzame inzetbaarheid van elke medewerker vergroot  
  • én ze krijgen zelf meer zicht op hun leefstijl en gezondheid
Logo (1) RIVM Logo NED 2018 01 Logo Social Dutch