item.Title

Fase 4: Terug naar werk

Je werknemer begint weer met werken. Goede begeleiding is ook nu van groot belang, voor een succesvolle, definitieve terugkeer. Op deze pagina lees je

hoe je de juiste ondersteuning biedt, welke kleine aanpassingen helpen en wat je doet als re-integratie niet binnen je organisatie lukt.  

Bedrijfsleider Ronald: “Wij hebben gemerkt dat het veel langer duurt als we mensen na terugkeer een beetje laten aanrommelen. Dus bieden we ze een passende structuur. Zoals bij John: normaal gesproken kwam ‘ie met de fiets, nu met de rolstoeltaxi. Zijn werkplek hebben we verhuisd naar een kamer aan een gang waar de rolstoel doorheen kan. Je kijkt samen wat redelijk is en werkt voor jullie allebei.” 

Klik op elke tip voor uitleg en praktische checklists.

Schakel professionele hulp in

Neem contact op met je bedrijfsarts over een realistische opbouw van de re-integratie. En vraag je af of je echt alles in huis hebt: lukt het je overzicht te houden en aan alle verplichtingen te voldoen? Het inschakelen van een re-integratiebureau- of coach kan je helpen en ervoor zorgen dat je werknemer de juiste ondersteuning krijgt. 

Bekijk deze pagina met een overzicht van deskundigen. 

Wat helpt de werknemer?

De werknemer weet als geen ander welke factoren op de werkvloer helpen en welke afremmen. Vraag hem een verlanglijstje voor terugkeer op te stellen en bespreek het lijstje samen. 

Regelmatig contact in deze eerste fase van terugkeer kan werknemers het gevoel geven dat ze gewaardeerd worden. Blijf interesse houden tijdens het herstelproces. Daarmee vergroot je het succes van de re-integratie.

Houd rekening met onvoorspelbaarheid

Elke re-integratie verloopt anders. Klachten kunnen verschillen van dag tot dag en van mens tot mens. En voor jou als werkgever en collega’s zijn ze misschien niet altijd zichtbaar. Probeer er toch op een flexibele en begripvolle manier mee om te gaan. 

Zo geef je ruimte aan onvoorspelbaarheid: 

  • Probeer geen aannames te doen. Je werknemer en de bedrijfsarts zijn tenslotte de enigen die de belastbaarheid kunnen inschatten.  
  • Voor de ene werknemer is weer aan het werk gaan een grote uitdaging, voor een ander helpt het als afleiding. Bied flexibiliteit in werktijden en ondersteun waar nodig.  
Kleine aanpassingen met resultaat

Kijk hoe je de stap van verzuim naar werkhervatting versoepelt met kleine aanpassingen.  

  • De werkplek:  
   • Fysiek kun je denken aan helpende apparaten of ergonomisch meubilair.  
   • Mentaal aan een stillere werkplek of thuiswerkmogelijkheden. 
  • De taken: Geef tijdelijk taken zonder al te grote verantwoordelijkheden of scherpe deadlines. 
  • Werktijden en -tempo: Spreid het aantal werkuren zorgvuldig over de week en zorg voor een geleidelijke opbouw. 
Op zoek naar passend werk

Het doel van de re-integratie is structurele werkhervatting. Liefst in de oude functie of een rol die daar dichtbij ligt. Maar als dat niet kan, zoek je samen naar passend werk. Passend werk is werk dat past bij mogelijkheden van de werknemer. De bedrijfsarts adviseert je daarin. Wat past hangt af van de gezondheid van de werknemer, maar ook van de ervaring, het opleidingsniveau en het verloop van de re-integratie. 

Re-integratie 1e spoor: de werknemer komt terug. Terugkeer naar het eigen werk is de belangrijkste doelstelling van elk re-integratietraject. Als dat niet lukt, kijk je samen naar aangepast eigen werk of (aangepast) ander werk.  

  • Twijfel je of re-integratie mogelijk is binnen je eigen organisatie? Een arbeidsdeskundige zoekt het voor je uit. 

Re-integratie 2e spoor: aan het werk bij een andere werkgever. Als hervatting binnen je bedrijf niet meer lukt, help je de werknemer met het vinden van geschikt werk bij een andere werkgever.  

  • Is het minder dan 2 jaar geleden dat de werknemer zich ziek meldde? Dan blijft jullie dienstverband in stand en vindt re-integratie plaats via detachering bij een andere werkgever. 
  • Bekijk de Werkwijzer Poortwachter voor meer informatie over het inrichten van het tweede-spoortraject. 

Werknemers kunnen op verschillende manieren aankijken tegen de terugkeer naar werk. De een twijfelt aan de werkhervatting en de ander wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Onderstaande video's laten zien hoe je dit gesprek effectief aanpakt.

Zo maak je werkplannen met een werknemer die twijfelt

En zó met een werknemer die snel weer aan de slag wil

Shutterstock 274068050

Tussentijds herstel & terugval

Je werknemer kan al tijdens het re-integratietraject herstellen. Als de bedrijfsarts het daarmee eens is, kan hij dus hersteld gemeld worden en weer aan de slag. Je mag je werknemer niet langer ziekgemeld laten dan nodig. Volg het advies van de bedrijfsarts: dan weet je zeker dat je goed zit. 

Meldt hij zich binnen een maand weer ziek? Dan hervatten jullie de procedure waar je gebleven was. Meldt hij zich ná een maand weer ziek? Dan start het verzuimproces opnieuw, met een nieuwe ziekmelding. 

Wat als je werknemer jullie afspraken niet nakomt?

Je werknemer moet meewerken aan de re-integratie, daar ben je tenslotte samen verantwoordelijk voor. Als je werknemer niet meewerkt, kun je verschillende maatregelen nemen. Herinner je werknemer aan de re-integratieverplichtingen die jullie samen zijn aangegaan.

Mid Adult Businessman Shaking Hands With Colleagues While Having Meeting Office 637285 6933

Als dat geen effect heeft, vraag je om een gezamenlijk gesprek met de bedrijfsarts of een mediator. Als dat ook dat niet helpt, kan je je werknemer officieel waarschuwen of een deskundigenoordeel over de re-integratie aanvragen bij het UWV. 

  • Let op: tijdens ziekte geldt er een ontslagverbod, dat alleen onder een beperkt aantal voorwaarden doorbroken kan worden. Zie voor meer informatie: rijksoverheid.nl/ontslag.
Logo Amsterdam Umc Zonmw Logo Footer Img 3 (2)