item.Title

Fase 3: Lang verzuim

Je werknemer is nu langer dan zes weken afwezig. Hier lees je hoe je de betrokkenheid op peil houdt, hoe je een slechtnieuwsgesprek voert als het langer duurt dan

gehoopt, wat de Wet Verbetering Poortwachter van je vraagt en wat er gebeurt na twee jaar ziekte of het overlijden van de werknemer.

Restauranteigenaar Mirjam: “Je merkt wel na zo’n lange periode dat je je ongerust gaat maken. Over de zieke werknemer, maar ook over mijn onderneming. Die onzekerheid is best lastig. En het is ook een flinke aanslag op de rest van het team die de ballen hoog moet houden en taken moet overnemen.” 

Klik op elke tip voor uitleg en praktische checklists.

Stem verwachtingen met elkaar af

Voor jou als werkgever is het van belang om te weten waar je aan toe bent. Vraag hoe je werknemer op dit moment tegen het werk aankijkt:  

  • Heb je al met de bedrijfsarts gesproken over werk? 
  • Kunnen we al afspraken maken over werk? 
  • Heb je dit thuis al besproken?  

Misschien heeft je werknemer andere prioriteiten, waardoor het lastig is om over het herstel heen te kijken. Leg uit dat het, voor goede re-integratie straks, belangrijk blijft regelmatig verwachtingen over de werkhervatting met elkaar af te stemmen. Zo voorkom je teleurstellingen en blijft de werknemer aangesloten bij het bedrijf. 

Blijf betrokken

Herstellen kan zowel fysiek als emotioneel zwaar zijn. Meestal voelt een werknemer die ziek wordt aan het begin veel betrokkenheid van collega’s, maar neemt dit steeds verder af. Houd zelf wel contact en blijf steunen: 

  • Nodig de werknemer regelmatig uit om langs te komen op het werk.  
  • Vergeet niet om hem uit te nodigen voor een borrel of afdelingsuitje. Zo houd je ook op een lichtere manier betrokkenheid op peil.  
  • Stuur ook eens een kaartje of een andere attentie. Zeker als de werknemer is al lang afwezig is, kan deze aandacht gewaardeerd worden. 
Evalueer de mogelijkheden

Je hebt eerder al een probleemanalyse door de bedrijfsarts laten maken en ligt er een plan van aanpak. Nu is het aan jou om te blijven evalueren. 

 • Bespreek met je werknemer minimaal elke 6 weken de gemaakte afspraken uit het plan van aanpak en de voortgang hiervan: 
   • Wie heeft wat gedaan?  
   • Met welk resultaat? 
 • Leg de voortgang en eventuele nieuwe afspraken vast op het UWV formulier (eerstejaars)evaluatie. Teken het formulier altijd allebei, zodat er nooit onduidelijkheid over de gemaakte afspraken kan bestaan. 
Eerste hulp bij frustraties

Als het verzuim lang duurt, kan dat voor frustraties zorgen. Misschien verschillen jullie van mening over de werkmogelijkheden van de werknemer. Schakel dan direct de bedrijfsarts in en organiseer een driegesprek met elkaar. 

Het kan zinvol zijn om een re-integratietraject te starten met een extern bureau. Er zijn bijvoorbeeld bureaus die gespecialiseerd zijn in re-integratie na niet-aangeboren hersenletsel of na behandeling van kanker. Vraag je bedrijfsarts wat de mogelijkheden zijn.  

Zo zijn er meer deskundigen die helpen bij conflicten over werk en gezondheid. Hier lees je wat ze voor je kunnen betekenen. 

Deze video's helpen je goed te communiceren in deze fase. Bekijk eerst het voorbeeld van een werkgever die het werk bespreekbaar maakt met zijn werknemer. De tweede video toont de grootste valkuilen van dit gesprek.

Het kan gebeuren dat je in deze periode een slechtnieuwsgesprek met elkaar moet voeren. Bijvoorbeeld als het salaris daalt naar 70%. De derde video laat zien hoe je dit gesprek effectief aanpakt.

Zo maak je werk bespreekbaar

Dit zijn de valkuilen

Een slechtnieuwsgesprek: het loon daalt

Naamloos

Wat als mijn werknemer twee jaar ziek is?

Na twee jaar mag je overgaan tot ontslag. Je werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding, betaald door jouw bedrijf. Hier kan je compensatie voor aanvragen bij het UWV. Laat je eventueel juridisch adviseren of lees meer bij het Juridisch Loket.

Ontslagvergunning aanvragen: Als je je werknemer wilt ontslaan moet je het UWV aan kunnen tonen dat hij niet op korte termijn (26 weken) zal zijn hersteld. Het is verstandig om hierbij de hulp van de bedrijfsarts of arbodienst in te roepen. Hier lees je meer over de voorwaarden voor ontslag tijdens ziekte.

Loonsanctie van het UWV

Misschien is het UWV van mening dat je niet genoeg hebt gedaan om je werknemer te re-integreren. Dan krijg je een loonsanctie van 52 weken: je moet het loon een jaar langer doorbetalen. Je kan aan de slag met het de concrete punten waarin je volgens het UWV te kort bent geschoten. Maak direct samen met de werknemer een plan om deze zaken op te pakken en vraag een herziening van de loonsanctie aan. Je kan ook bezwaar maken.

Pand 5 Groot
Car Ornament 208657 3042

Als je werknemer overlijdt

Je wilt er niet aan denken, maar ook als een werknemer overlijdt moeten er zaken geregeld worden. Wettelijk stopt de arbeidsovereenkomst op de dag na het overlijden. De nabestaanden van je werknemer hebben recht op een overlijdensuitkering: dat betekent dat je (meestal één maand) brutoloon doorbetaalt, onbelast met premies of belastingen.

Lees op de website van MKB Nederland welke zaken je nog meer moet regelen bij overlijden. 

Logo Amsterdam Umc Zonmw Logo Footer Img 3 (2)