item.Title

Fase 2: Kort verzuim

Je werknemer is al een aantal weken afwezig. Op deze pagina lees je hoe je contact houdt, voor je team zorgt, wat je op papier zet, wat je plichten

zijn en hoelang je loon doorbetaalt. En minstens zo belangrijk, hoe je de komende periode samen tegemoet gaat.  

Winkeleigenaar Hanna: “Als ik denk dat het wel even gaat duren, stuur ik iemand direct naar de bedrijfsarts. Ik ben vaak wel bezorgd dat het veel geld gaat kosten. Belangrijk om dus vanaf het begin goed te handelen. Gewoon regelmatig even bellen om te laten zien dat je je medewerker waardeert.” 

Klik op elke tip voor uitleg en praktische checklists.

Blijf contact houden

Je werknemer kan er misschien tegenop zien, maar géén contact maakt elk volgend contact weer ingewikkelder. En dat maakt de stap om straks weer aan de slag te gaan onnodig groot. 

  • Leg je werknemer uit waarom contactmomenten belangrijk blijven. 
  • Spreek af hoe vaak jullie contact hebben, bijvoorbeeld eens in de vier weken. Bij voorkeur op vaste dagen en als het kan, op het werk voor bijvoorbeeld een kop koffie. 
  • Niet elk contactmoment hoeft over het werk te gaan. Maak eventueel aparte afspraken voor werkinhoudelijke en voor persoonlijke gesprekken. 

In gesprek: checklist kort verzuim

Vertel het doel van het gesprek en gebruik de geprinte checklist als kapstok. Noteer afspraken en vul eventueel onderwerpen aan. Zo weet je zeker dat je niets vergeet. 

Geef tijd en ruimte

Zorg dat je open met elkaar praat over het ziekteverlof en luister. De ene werknemer heeft tijd voor zichzelf nodig, of voor behandelingen in het ziekenhuis, een ander kan en wil graag zo snel mogelijk weer werken. Tast het rustig af en stel open vragen zoals:  

  • Denk je aan werk nu? 
  • Zie je mogelijkheden om op dit moment te gaan werken? 
  • Wil je dit wij daar over meedenken? 
  • Heb je ook al besproken met de bedrijfsarts wat past? 

Heeft je werknemer behoefte aan tijd en ruimte om zich te concentreren op herstel? Geef die tijd. Ook als het zakelijk slecht uitkomt. Druk zetten heeft geen zin. Het verstoort jullie relatie nu en verkleint de kans op succesvolle re-integratie straks. 

Verlicht de werkdruk van het team

Een uitgevallen werknemer heeft gevolgen voor de rest van je team. Bespreek samen hoe jullie de werkdruk gezond kunnen houden voor iedereen. Door open te staan voor feedback, weet je wat er speelt en signaleer je problemen sneller. Zo pak je dat aan: 

  1. Vraag de werknemer een-op-een wat de verwachte duur van het verzuim is. Dit helpt bij het plannen van de vervanging en het beheren van de werklast. Vraag ook welke informatie je met het team mag delen. 
  2. Informeer je team. Praat ze bij over de verwachte afwezigheid van hun collega. Zo neem je onduidelijkheden weg en kweek je begrip. In principe deel je hierbij geen medische details, tenzij de werknemer dat zelf prettig vindt.  
  3. Verdeel het werk. Evalueer de taken en verantwoordelijkheden van de zieke werknemer. Verdeel deze zo nodig onder de overige teamleden of zet vervanging in. 
Zet verzuimafspraken op papier

Als werkgever moet je kunnen aantonen dat je genoeg doet om de werknemer weer aan de slag te krijgen. Het UWV kan aan het eind van het traject sancties geven als je dit niet kunt. Zet gemaakte afspraken en gesprekken dus van het begin af aan goed op papier. Op deze pagina zie je precies wat je verplichtingen zijn 

Leg een dossier aan met de volgende onderdelen: 

  • een probleemanalyse door de bedrijfsarts 
  • het re-integratieverslag
  • het plan van aanpak
  • het evaluatieformulier
Schakel professionele hulp in

De bedrijfsarts weet precies welke ondersteuning je werknemer nodig heeft, in elke fase van verzuim. Houd regelmatig contact: dan weet je waar je aan toe bent. 

Zo zijn er meer deskundigen op het snijvlak van werk en gezondheid. Hier lees je wat ze voor je kunnen betekenen. 

Elke werknemer is anders en heeft ook baat bij een andere benadering. Deze video's helpen je in het contact met twee typen: de geëmotioneerde werknemer en de werknemer die liever niet over de ziekte praat.

De geëmotioneerde werknemer

De werknemer die liever niet over de ziekte praat

Hoelang blijf je loon doorbetalen?

De eerste twee jaar van het verzuim heeft je werknemer recht op loondoorbetaling.

Dat is wettelijk zo geregeld. Hoeveel en voor hoelang vind je in de afspraken van je cao en in het arbeidscontract.  

Finances Saveing Economy Concept Female Accountant Banker Use Calculator

1. Tijdens het eerste ziektejaar heeft je werknemer recht op minstens 70% loondoorbetaling en minimaal het minimumloon. Is je werknemer ziek vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling? Dan krijgt hij 100% van het loon.

2. Gedurende het tweede ziektejaar ontvangt de werknemer ook minimaal 70% van het loon. Dat hoef je nu niet meer aan te vullen tot het minimumloon. 

Logo Amsterdam Umc Zonmw Logo Footer Img 3 (2)