item.Title

Wie doet wat?

Succesvolle re-integratie vereist drie hoofdrolspelers: je werknemer, jijzelf en de bedrijfsarts. Maar er zijn meer deskundigen die een rol kunnen

spelen. Op deze pagina lees je wie welke rol heeft en wat externe deskundigen voor je kunnen betekenen.

Officemanager Tim: “Ik zag de bedrijfsarts altijd als een formaliteit, een soort vinkje in je dossier. Totdat vorig jaar een werknemer van mij long-COVID kreeg. Hij had zich nog nooit ziek gemeld en was nu ineens al weken van de radar. Ik heb mijn zorgen geuit naar de bedrijfsarts en we spraken af dat ik haar tussendoor kon bellen met vragen. Ik snap nu veel beter waar mijn werknemer behoefte aan heeft.”

Klik op de rol van de werkgever, werknemer, bedrijfsarts of andere deskundigen.

De werkgever

Als werkgever moet je:

  • zorgen dat je werknemer op een goede manier weer kan blijven werken;
  • advies vragen van een bedrijfsarts of arbodienst en;
  • afspraken over re-integratie en het verloop noteren in het plan van aanpak en het re-integratieverslag. Meer over deze documenten lees je hier.

Met de werkgever bedoelen we de direct leidinggevende of andere collega die intern als casemanager belast wordt met de begeleiding van het verzuimtraject.

De werknemer

De werknemer moet meewerken aan de re-integratie, door:

  • actief zijn of haar herstel te stimuleren;
  • naar de afspraken met de bedrijfsarts te komen;
  • mee te denken met de bedrijfsarts;
  • zich aan de afspraken in het plan van aanpak te houden;
  • passend werk te accepteren;
  • elke 6 weken (of een andere termijn, als dat in het plan van aanpak staat) een voortgangsgesprek met de werkgever of leidinggevende te houden. Samen bespreek je hoe het gaat.

Werknemers hebben ook rechten. Een zieke werknemer krijgt goede begeleiding door de werkgever, onafhankelijke begeleiding van de bedrijfsarts, twee jaar loon doorbetaald en medische privacy. Want als je ziek bent, bepaal je zelf hoeveel medische informatie je deelt.

De casemanager van verzekeraar of arbodienst

Ook arbodiensten en verzekeringen kunnen casemanagers inzetten: zij voeren gedelegeerde taken van de bedrijfsarts uit.

De arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige bekijkt de mogelijkheden van je werknemer om terug te keren naar het eigen werk, een aangepaste variant of naar ander werk. Deze deskundige schakel je meestal in na een jaar verzuim, op advies van de bedrijfsarts.

Arboned vertelt in dit filmpje wat de arbeidsdeskundige globaal kan betekenen.

De arboverpleegkundige

De arboverpleegkundige is een BIG-geregistreerde verpleegkundige en is een specialist in preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. De verpleegkundige ontlast de bedrijfsarts. Het gezamenlijke doel is om de werknemer gezond en duurzaam inzetbaar te houden.

De werkvermogenspecialist

Een werkvermogenspecialist is een expert op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Hij of zij kijkt op advies van de bedrijfsarts naar alle factoren die het vermogen van de werknemer om te werken beïnvloeden. En zoekt naar praktische oplossingen.

De hr-manager of de p&o-adviseur

Een hr-manager of p&o-adviseur is opgeleid om je te helpen bij het vastleggen van verzuimprocedures, het opstellen van re-integratieplannen en het naleven van de wet- en regelgeving. Als je zelf geen hr-afdeling of personeelszaken in huis hebt, kun je deze deskundige inhuren voor advies.

De mediator

Ook een mediator kan helpen als je samen vastloopt. De mediator heeft vaak een juridische opleiding en de doelstelling om de partijen weer om tafel te krijgen zonder het tot een rechtszaak te laten komen. 

Lees bij het juridisch loket wat je nog meer kan doen bij een arbeidsconflict.

De bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is speciaal opgeleid om elke ziekte, fysiek of mentaal, te vertalen naar mogelijkheden om te werken. In zijn probleemanalyse lees je precies wat je werknemer wel en niet meer kan, wat hij nodig heeft om te kunnen werken en hoelang hij wel of niet kan werken.

De bedrijfsarts adviseert ook de werknemer, maar zal medische informatie van je werknemer niet met je delen: dat is het medisch beroepsgeheim. Voor een goed traject, dat het UWV straks beoordeelt, is het belangrijk dat je regelmatig contact hebt met de bedrijfsarts.

 • Hoe benader je een bedrijfsarts? Bedrijfsartsen werken bij een arbodienst of zelfstandig. Je mag zelf kiezen met wie je een contract afsluit.
 • Wanneer benader je een bedrijfsarts? Zodra je werknemer zich ziek heeft gemeld.
 • Is een contract met een bedrijfsarts verplicht? Ja, zodra je een zieke werknemer hebt: dat verplicht de Arbowet.
 • Wat is het verschil tussen een arboarts en bedrijfsarts? Een arboarts is een arts met een basisopleiding. Een bedrijfsarts heeft een extra opleiding gedaan op het gebied van arbeid en gezondheid. Onder toezicht van een bedrijfsarts mag een arboarts dezelfde taken uitvoeren als de bedrijfsarts. 
 • Wat kan ik vragen aan de bedrijfsarts? Alle onderwerpen waarin ziekte het werk raakt. Denk aan:
  • Wat is de verwachte ziekteduur van mijn werknemer?
  • Hoe kan ik mijn werknemer in deze fase het beste ondersteunen?
  • Zijn er alternatieve taken die mijn werknemer wel kan uitvoeren?
  • Hoe kan ik de werkplek aanpassen?
  • Is er behoefte aan aanvullende zorg die ik als werkgever kan bieden?
  • Kunnen wij elke 4 of 6 weken telefonisch contact hebben?
  • Kunnen we een driegesprek inplannen met de werknemer?
 • Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Wat nu?Bespreek dit altijd eerst met de bedrijfsarts. Kom je er echt niet uit? Dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Meer informatie hierover: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/deskundigenoordeel.

Kijk het filmpje van het Arboportaal en je weet precies wat de bedrijfsarts voor jullie kan betekenen. Het Arboportaal is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De verzuimverzekeraar

Deze maatschappij verzekert jou als werkgever door het loon van je zieke werknemer te dekken. Er zijn verschillende verzuimverzekeringen die variëren in dekking, premie en aanvullende diensten, zoals ondersteuning bij verzuimbeheer en -begeleiding.

Het afsluiten van zo’n verzekering is niet wettelijk verplicht.

Het UWV

Zolang de werknemer nog in dienst is, heb je alleen met het UWV te maken voor het aanvragen van een deskundigenoordeel of eventuele subsidies, proefplaatsing of loondispensatie.

Maar het UWV is wel de instantie die straks controleert of je als werkgever hebt voldaan aan je re-integratieverplichtingen.

Heb je een vraag voor het UWV? Je bereikt ze eenvoudig via de helpdesk.

De arbeidshygiënist

De arbeidshygiënist kijkt in je onderneming vooral naar factoren die op de langere termijn gezondheidsschade kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan lawaai of gevaarlijke stoffen. Deze deskundige legt uit hoe je ongelukken voorkomt, risico’s vermindert en je werknemers beschermt.

De praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB)

De praktijkondersteuner helpt de bedrijfsarts met verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid.

Het re-integratiebureau

Zowel van je werknemer als van je organisatie kan re-integratie veel vragen. Als het teveel wordt, schakel je een re-integratiebureau in. De ervaren specialisten en behandelaars helpen de werknemer terug te keren naar de werkvloer.

Je bedrijfsarts weet precies welk bureau het beste bij jouw situatie past.

De arbeidsjurist

Het kan gebeuren dat je er samen niet meer uitkomt. De werknemer komt misschien z’n afspraken niet meer na, je hebt een verschil van inzicht, of er stokt iets anders in het re-integratieproces. Dan staat een arbeidsjurist je bij. Deze deskundige kan je adviseren over wettelijke verplichtingen, arbeidsvoorwaarden, juridische procedures en helpen met geschillenbeslechting.

Lees meer bij het Juridisch Loket.

Logo Amsterdam Umc Zonmw Logo Footer Img 3 (2)