item.Title

Wat je moet weten over privacy

Ook een zieke werknemer heeft recht op privacy. Dit betekent dat hij zelf bepaalt welke informatie hij met je wil delen.

Op deze pagina lees je wat je wel en niet mag vragen.

Een belangrijke vuistregel is dat je terughoudend bent in het vragen naar medische details en ze niet noteert. Dat betekent dat je wel opschrijft welke extra pauzes de werknemer krijgt, maar niet vanwege welke specifieke medische klachten of behandelingen.

Dat neemt niet weg dat je natuurlijk wel belangstellend blijft. Maar altijd op een persoonlijke manier die raakt aan het werk: dat is tenslotte wat jullie bindt.

Shutterstock 1087163996

Hier lees je wat je wel en niet mag bespreken. Vragen over privacywetgeving? Bekijk de website van het AP (Autoriteit Persoonsgegevens) voor de meest actuele informatie.

Wat mag je wel bespreken?

 1. Je mag vragen naar de vermoedelijke duur van het verzuim. Wat je natuurlijk niet weet, is of de werknemer dit realistisch kan aangeven;
 2. Je mag lopende afspraken en werkzaamheden met elkaar doorspreken, zodat je eventueel vervanging kan regelen.
   • Let op: voor nieuwe afspraken over aanpassingen van het werk of andere werkzaamheden heb je eerst een advies van de bedrijfsarts nodig. Dus die maak je niet.
 3. Je mag vragen of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.  Als werkgever ben je verplicht om arbeidsongevallen die leiden tot blijvend letsel of ziekenhuisopname te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.
 4. Je moet de ziekmelding doorgeven aan de bedrijfsarts: de enige contactpersoon waarmee je alles mag delen.

Wat mag je niet bespreken?

 1. Je mag niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Alleen de belastbaarheid op het werk telt.
   • Laat de arbodienst of bedrijfsarts een oordeel vormen over de inzetbaarheid van je werknemer.
   • Als je werknemer zelf open is over zijn of haar situatie, mag je deze informatie niet noteren.

 

 

Logo Amsterdam Umc Zonmw Logo Footer Img 3 (2)