item.Title

Aandacht voor kanker

Een werknemer met een diagnose kanker kun je op verschillende manieren helpen. Op deze pagina lees je hoe en krijg je

linkjes naar tools met de belangrijkste inzichten voor werkgevers én werknemers.

Na de diagnose kanker volgen drie ziektefasen. Elke fase is anders en beïnvloedt het werkvermogen.

  1. De behandelperiode van kanker is fysiek en emotioneel zwaar. Denk aan vermoeidheid, misselijkheid, pijn en mentale stress.
  2. Het herstel is vaak onvoorspelbaar en varieert van persoon tot persoon en van dag tot dag.
  3. Ook late gevolgen van kanker kunnen het werkvermogen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn blijvende vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen, angst of depressie.
Portrait Strict Granny Standing Displeased Pose Staring Angry Camera
Werkgever Ton: “Mijn oudste werknemer had longkanker. Hij ging maar door - maar eigenlijk ging het gewoon niet meer. Uiteindelijk heb ik hem naar huis moeten sturen. Daarna zat hij weken achter elkaar thuis door de chemo. We zijn een familiebedrijf, dus iedereen had het er moeilijk mee. Je moet daar in het team aandacht aan besteden.”

Klik op elke tip voor meer uitleg:

1. Blijf luisteren

Aan de buitenkant zie je niet of iemand al kan werken. Behandelingen hebben vaak onzichtbare gevolgen, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen of onzekerheid. Doe geen aannames en handel niet vanuit wat je denkt dat jij zou doen of wat je hebt meegemaakt in eerdere situaties. Ga juist in gesprek en luister, om een realistisch beeld te krijgen van wat je werknemer kan en wil.

Niet iedereen durft over een diagnose kanker te vertellen. Soms zijn werknemers bang door emoties overmand te worden, of om hun loopbaan te beschadigen. Daardoor lopen ze ondersteuning mis.

Ook werkgevers hebben vooroordelen. Bijvoorbeeld, dat je per definitie thuis zou moeten zitten als je kanker hebt. Terwijl werk een heel fijne afleiding kan zijn op goede dagen. Laat aannames dus achterwege en ga met elkaar in gesprek

2. Houd rekening met onvoorspelbaarheid

· Bijwerkingen verschillen van dag tot dag en van mens tot mens. Houd het contact met je werknemer open. Kan en wil je werknemer werken op de dagen dat hij zich goed voelt? Werken geeft tenslotte afleiding. Maak dit dan ook mogelijk en ondersteun waar nodig. Zorg ook voor flexibiliteit, bijvoorbeeld door taken te bieden zonder verantwoordelijkheden of deadlines.

· De bedrijfsarts of een gespecialiseerde bedrijfsarts oncologie (BACO) kan zowel het mentale als het fysieke vermogen van je werknemer goed inschatten. Organiseer een driegesprek met de werknemer, jezelf en de arts en geef samen vorm aan de ondersteuning.

3. Kanker is emotioneel belastend

· De ziekte is levensbedreigend. Aan het begin is er vaak veel betrokkenheid van collega’s, maar later neemt deze steeds verder af. Terwijl het einde van deze periode vaak het zwaarst is. Houd dus van begin tot eind contact en blijf je werknemer steunen. Het komt jullie relatie en een uiteindelijke re-integratie alleen maar ten goede.

 

Wel of geen emotionele behoefte?

Niet elke werknemer heeft behoefte aan emotionele ondersteuning van z’n werkgever. Je peilt dit eenvoudig met de vraag: ‘Hoe gaat het met je?’. Reageert de werknemer uitgebreid, vraag dan door. Een heel kort antwoord betekent waarschijnlijk dat er, in ieder geval op dat moment, minder behoefte is aan je emotionele steun.

Gespecialiseerde artsen staan voor je klaar: De bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) is er voor werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen en adviseert over behoud van werk, arbeidsrevalidatie en werkhervatting. Kijk voor een actuele lijst van deze artsen op de site van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde.

Doctor Patient Are Discussing Something Just Hands Table
Close Up People Speaking Radio

Zo maak je kanker bespreekbaar op het werk: In deze podcast vertelt Mirella (46) over haar ervaringen met huidkanker, de behandelingen en hoe haar werk nu positief omgaat met haar ziekte. "Door mijn ervaring heeft mijn werk hier goede stappen in gemaakt." Ook geeft ze concrete tips hoe je kanker kunt bepreken met collega’s.

Overzichtskaart Werk en Kanker: Deze kaart helpt je met werkvragen als je gediagnosticeerd bent met kanker.

NFK website: de Nederlandse Federatie van kankerpatiënten geeft werknemers en werkgevers gesprekshulpen en workshops over kanker en werk.

Nederlandse Federatie Van Kankerpatientenorganisaties Nfk Vector Logo
Logo Amsterdam Umc Zonmw Logo Footer Img 3 (2)