item.Title

Aandacht voor hartproblemen

Een werknemer met hartproblemen kun je op verschillende manieren helpen. Op deze pagina lees je hoe en krijg je linkjes

naar tools met de belangrijkste inzichten voor werkgevers én werknemers.

Werkgever Marco: "Nadat hij die hartoperatie had gehad, hebben we de re-integratie naar werk met grote zorgvuldigheid en empathie benaderd. We hebben samen een omgeving gecreëerd die zijn gezondheid ondersteunt. Daarbij hebben we ons vooral gericht op het wegnemen van stress. Ik ben zeer trots dat we hebben kunnen bijdragen aan zijn herstel en succes op onze afdeling."

Klik op elke tip voor meer uitleg:

1. Blijf op de hoogte
  • Begrijp de symptomen waar je werknemer mee te maken heeft, vraag wat mogelijke triggers zijn (denk aan deadlines, lawaai), wat de spanning opbouwt en ga na wat je moet doen bij een noodgeval.
  • Blijf open communiceren om te begrijpen hoe de werknemer zich voelt en om eventuele zorgen te bespreken. Respecteer wel de privacy en behandel medische informatie vertrouwelijk.
2. Neem stress weg

Stress kan een negatieve invloed hebben op hart en bloeddruk. Onderzoek dus wat je werknemer nodig heeft om stress te verminderen, denk hierbij aan:

  • flexibele werkuren. Later starten, eerder naar huis, vaker pauzes – het kan allemaal bijdragen aan wél werken, met meer rust.
  • aanpassingen op de werkplek. Ook ergonomische stoelen of een rustiger werkruimte kunnen de stress omlaag brengen.

Door maatregelen te nemen, toon je betrokkenheid voor het welzijn van je werknemer. Zo draag je bij aan het herstel en creëer je een positieve, ondersteunende werkomgeving.

3. Betrek de bedrijfsarts

In een driegesprek met de werknemer en een deskundige – bijvoorbeeld de bedrijfsarts, of een arbeidskundige – kom je snel tot de kern. Samen bespreek je de specifieke situatie van je werknemer en je krijgt meteen advies en begeleiding op maat.

Expertisecentrum Harteraad

Harteraad is het expertisecentrum voor mensen met hart- en vaataandoeningen. Hier lees je hoe je problemen bij terugkeer naar werk samen kan aanpakken.

Logo Harteraad Logo Hart En Vaatziekten
8. Harteraad Communities DEF RGB 1230X476 (1)

Column ervaringsdeskundige Paula

Ervaringsdeskundige Paula geeft met haar column inzicht in de zorgen en oplossingen van een hartpatiënt: 'Ik richt mij op dingen waar ik blij van word'.

Logo Amsterdam Umc Zonmw Logo Footer Img 3 (2)